fbpx

Letecká fotogrammetrie se zabývá fotografiemi, pomocí kterých můžeme měřit rozměry, určovat polohu předmětu a provádět rekonstrukci tvarů. Přesněji řečeno, můžeme vytvořit 3D model nebo ortofotomapu, která je potřeba pro práci s mapovými podklady a výkresy.
Název fotogrammetrie vznikl složením tří řeckých slov photos – světlogramma – záznammetron – měřit. Geodézie, geologie, stavebnictví, archeologie,… Drony do všech těchto oborů přinesly nové možnosti.

Výhody fotogrammetrie

 • rychlá aktualizace dat
 • vysoká přesnost zaměření
 • reálný 2D nebo 3D model
 • levnější řešení

Ortofotomapa

Je nejžádanější a nejvíce využívaná v letecké fotogrammetrii. V podstatě jde o letecký snímek povrchu (mapa), který obsahuje souřadnice. Ortofotomapa najde nejvíce využití v geodézii, například při projektování pozemkových úprav a staveb. Infrastruktura se může v některých částech měnit velmi rychle a aktualizování snímků z letadla je velmi nákladné. Pokud potřebuje stavební firma, katastrální úřad nebo investor aktuální mapu lokality, představují drony nejrychlejší a nejlevější řešení.

3D model

Potřebujete navrhnout nové obchodní centrum v Brně? Nebo svůj vysněný dům a chcete vidět realistický model zasazený přímo v dané lokalitě?

Vytvořit 3D model pomocí fotogrammetrie z dronu je velmi jednoduché. Dron naprogramuji na místo letu a sám potom vyfotí objekt ze všech možných úhlů. Čím více fotek, tím kvalitnější 3D model. Výsledné fotografie zpracuji v softwaru, který dle souřadnic a údaji o natočení kamery složí mračno bodů. To pro samotný model ještě nestačí. Dále je potřeba převést toto mračno na trojúhelníkovou síť, která nám vytvoří výsledný model.

3D model můžou využít inženýři pro vytvoření realistických návrhů budov, interaktivních památek, přírodních zajímavostí nebo třeba pro 3D tisk modelů.

Laserové skenování (LiDAR)

V současnosti jde o nejmodernější technologii v získávání údajů o povrchu. Rozdíl mezi klasickou fotogrammetrií a laserem je ten, že místo fotografií se zde měří vzdálenost. Jelikož laser může oskenovat jedno místo až 5x, dosahuje tak mnohem větší přesnosti. Můžeme tak určit jednotlivé výšky stromů a vegetace, různých zlomů v krajině apod. Následně můžeme tyto jednotlivé výšky graficky oddělit nebo potáhnout výsledný model fotografiemi, čímž nám vznikne realističtější 3D model.

Výpočty kubatur

Digitální model povrchu (DMT) nám umožňuje velice přesně měřit objem objektů. Velikou výhodou snímků z dronu a následné DMT je přesnost, která se pohybuje kolem cca 5 %. V běžné metodě musí geodet zaměřit celý objekt, což je časově velmi náročné a přesnost je kolem 20-30 %. S dronem můžete rychle změřit objem zeminy a výkopů, skládek odpadů nebo suti, případně zjistit kolik materiálu se nachází v lomu.

Další možnosti fotogrammetrie:

 • mapové podklady a plány
 • modely terénu
 • 3D modely
 • průběh výstavby
 • průzkum povrchu, naleziště
 • podklady pro katastrální mapy
 • komunikace a vodní toky
 • skládky odpadů
 • laserové skenování
 • objem objektů

Jaká je cena za fotogrammetrii dronem?

Jelikož je každý projekt jiný, stanovuji cenu individuálně v závislosti na rozsahu, použité techniky, vzdálenosti, atp.

Můžete mi zavolat, napsat e-mail a říci: „Ahoj Jirko, prosím tě, potřeboval bych udělat „3D model“ – kolik by to mohlo stát?“