fbpx

Solární panely

Každá technologie potřebuje kontrolu a údržbu, aby nám mohla sloužit co nejdéle. V energetice to platí dvojnásob. Inspekce dronem solárních panelů termokamerou dokáže odhalit vadné panely případně jejich končící životnost. Jelikož let dronu je možné naprogramovat, lze dosáhnout vysoké bezpečnosti a rychlosti a to vše bez odstávky. Dron dokáže nasbírat data i v těžko dostupných místech, kde by jinak byla za potřebí speciální technika.
Z nasnímaných dat lze potom vytvořit 3D termografický model.

Větrné elektrárny

Za normálních okolností, při provádění kontroly, musí technik vylézt do velké výšky a zkontrolovat listy přímo na elektrárně. Tato metoda je nejen časově velmi náročná, ale i nebezpečná. Hledání mechanického poškození a trhlin je mnohem efektivnější z dronu. Vše je nasnímáno z kamery v dostatečné vzdálenosti, rychle a efektivně.

Úniky tepla a tepelné mosty

Termo kamera na dronu nám dokáže efektivně nasnímat 3D model budovy a určit, kde dochází k únikům tepla. Na základě těchto dat pak lze přesně navrhnout postup pro jejich odstranění. Při využití starší metody, musel někdo obejít celý objekt kolem dokola, což může být časově náročné pokud se jedná například o halu. Dalším problémem je zachycení střechy, kde dochází k největším únikům tepla. V takovém případě šlo využít okolní vyšší budovy nebo projít celou střechu, pokud to je možné. Dron může nafotit celou střechu během pár minut bez dlouhého přemýšlení.

Optická inspekce

S vícenásobným optickým zoomem lze provádět kontroly objektů a zhodnotit jejich celkový stav. Dronem lze zachytit různé detaily povrchů, záhybů, rohů, prasklin a nejmenší trhliny.

Inspekce dronem:

  • solární panely
  • větrné elektrárny
  • vedení vysokého napětí
  • detekce úniku tepla
  • kontrola památek
  • střechy
  • komíny
  • vysílače
  • mosty
  • stožáry

Jaká je cena za inspekci dronem?

Jelikož je každý projekt jiný, stanovuji cenu individuálně v závislosti na rozsahu, použité techniky, vzdálenosti, atp.

Stačí zavolat, napsat e-mail a říci: „Ahoj Jirko, prosím tě, potřeboval bych udělat inspekci – kolik by to mohlo stát?“